Δημιουργοί

Ο Λιόκας Ηλίας είναι φοιτητής του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστήμιο Κρήτης από το 2005. Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε στα πλαίσια του σεμιναρίου του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Μακράκη Βασίλη, το οποίο πραγματεύεται τη λειτουργία των Webquests.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License